Merre járt Mátyás király
1467. szept. 16.{505}, Zilah
×
1467. szept. 16.{505}, Zilah
blablabla
×
INFO

projektvezető/project lead
Szatucsek, Zoltán, Magyar Nemzeti Levéltár/National Archives of Hungary

ötlet/concept
Rácz, György, Magyar Nemzeti Levéltár

szakmai tartalom/historical content
C. Tóth, Norbert, MTA–HIM–Szegedi Tudományegyetem–Magyar Országos Levéltár Magyar Medievisztikai Kutatócsoport
Canellas Anoz, Beatriz, Archivo de la Corona de Aragón
Díaz Martínez, Cristina, Subdirección General de los Archivos Estatales
Horváth, Richárd, ELKH BTK Történettudományi Intézet
Kulcsár, Krisztina, Magyar Nemzeti Levéltár/National Archives of Hungary
López Cuadrado, Ana María, Archivo Histórico Nacional
Pérez Melero, Joaquín, Archivo General de Simancas

grafikai tervezés és technikai kivitelezés/design and implementation
Ruttkay Zsófia, MOME Techlab
Karasz Dániel, programozó/sw developer
Ézsiás Dániel, designer

további közreműködők/further contributors
Kántás, Balázs, Magyar Nemzeti Levéltár/National Archives of Hungary
Szerényi, Ildikó, Magyar Nemzeti Levéltár/National Archives of Hungary

×

2. József

(Bécs, 1741. március 13.–Bécs, 1790. február 20.)

Német király: 1764–1790

Német-római császár és Ausztria uralkodó főhercege: 1765–1790

Magyarország és Csehország királya: 1780–1790

2. József Mária Terézia császárnő és Lotharinghiai Ferenc legidősebb fia volt, aki már fiatalon bekapcsolódott az uralkodásba. 1765-ben anyja társuralkodója lett, mint német-római császár és Ausztria uralkodó hercege a Habsburg Birodalom élén, ám az erős akaratú Mária Terézia ekkor még kevésbé hagyta beleavatkozni a saját politikájába. 1780-ban magyar és cseh királyként is trónra lépett, ám a magyar rendekkel szembeni függetlensége biztosítása érdekében sosem koronázták meg. Felvilágosult abszolutista uralkodóként igyekezett megerősíteni az állam hatalmát az egyházzal szemben, és ugyanígy a rendi önkormányzatokkal, a vármegyékkel és a nemességgel szemben is az erős központi hatalom kiépítésére törekedett. Feloszlatta az oktatással és betegápolással nem foglalkozó szerzetesrendeket, oktatási reformot hajtott végre, 1781-es türelmi rendeletével biztosította a nem katolikusok szabad vallásgyakorláshoz való jogát, illetve enyhített a jobbágyok terhein is. Országgyűlést sokáig nem hívott össze, reformelképzeléseit rendeletekkel valósította meg. Kimondta a törvény előtti egyenlőség elvét, a németet tette a közigazgatás hivatalos nyelvévé, illetve tervbe vette a nemesség megadóztatását is. Reformelképzelései messze meghaladták a kort, amelyben élt, uralkodása végén pedig a birodalom szétesésétől lehetett tartani, ezért reformintézkedései nagy részét a halálos ágyán, 1790-ben visszavonta. A trónon öccse, II. Lipót követte.

 

Források:

Wikipédia

https://hu.wikipedia.org/wiki/II._J%C3%B3zsef_magyar_kir%C3%A1ly

Magyar Életrajzi Lexikon

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/j-75FD4/jozsef-ii-760BC/